O podjetju

Področje za svetovanje in pomoč na domu in v podjetju:
Tel.: (0590) 18 530
Fax.: (0590) 18 529
E-naslov: info@instruktio.si
Območje poslovanja: širša okolica Nove Gorice
Delovni čas (pomoč na domu in v podjetju): 08:00 do 20:00, vse dni v tednu razen praznikov
Delovni čas (svetovanje in izobraževanje): 09:00 do 19:00, vse dni v tednu razen praznikov

Matično podjetje:
Flamingo založba d.o.o.
Ulica Franca Balica 11
5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: (0590) 18 530
Fax.: (0590) 18 529
E-naslov: info@flamingotrade.si

Davčni zavezanec: DA (potrdilo)
Identifikacijska številka za DDV: SI19333439
Matična številka: 5532515
Osnovni kapital: 8.763,14 EUR
Transakcijski račun: SI56 6100 0001 2429 927, odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d.
Direktor: Aleš Šuler

Družba Flamingo založba d.o.o. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišcu v Novi Gorici pod vložno številko 1/01900/00, Srg 98/00462.